Huyết Yến Tinh Chế

10.500.000

  • Huyết yến tinh chế giữ nguyên được giá trị dinh dưỡng
  • Có các sản phẩm tặng đi kèm
  • CiCi Thượng Đỉnh Yến chúng tôi cho bạn sự an tâm.